Meer grip op verzuim? Het begint met kennis en bewustwording. Kennis van de kaders waar binnen je te te werk kunt gaan. Bewust zijn van waar je invloed ligt als organisatie.

Focussen op de medische situatie helpt niet. Maar wat dan wel? Door een verzuimtraining krijgen leidinggevenden / HR / Management inzichtelijk waar hun invloed ligt op het gebied van verzuim en re-integratie. Die invloed is vaak groter dan men denkt. Door naast theorie ook aan de slag te gaan met communicatie en gesprekstechnieken, leert men op een effectieve wijze (verzuim)gesprekken voeren waarbij de balans tussen zorg en zakelijkheid centraal staat. 

De exacte inhoud van de training kan naar wens en behoefte worden ingevuld. Meer weten over het uitgebreide aanbod op het gebied van verzuimtrainingen? Neem contact op.

Verandering doorvoeren begint vaak met onderzoek. Onderzoek naar waar mogelijke knelpunten liggen die de verandering in de weg staan. Pas dan is het mogelijk om te kijken naar welke oplossing of interventie het beste past. 

Onderzoek naar verzuim, cultuur en/of psychosociale arbeidsbelasting wordt o.a. uitgevoerd door middel van verzuimscans, organisatiescans en werkbelevingsonderzoek. 

Organisatieadvies gaat over onderstaande onderwerpen;
 – Het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim
 – Inrichten van de verschillende rollen m.b.t. verzuim en re-integratie
 – Omgaan met werkdruk en werkstress binnen de organisatie
 – Psychosociale arbeidsbelasting
 – Het vergroten van werktevredenheid en bevlogenheid
 – Duurzame inzetbaarheid 

Wil jouw organisatie werk maken van de bovenstaande thema’s? Neem dan contact op. 

Een doordachte en gestructureerde verzuimbegeleiding is van belang voor iedere organisatie. Met aandacht en tijd voor de mens. Hoewel de meeste organisaties zich daarvan bewust zijn, ontbreekt het ze nog wel eens aan tijd of focus op dit gebied. Door middel van de inzet van een verzuimcoach krijgt men de focus en grip op verzuim terug.

Met een volledige aandacht voor een goede verzuimbegeleiding en effectief beleid wordt verzuim en preventie ervan weer een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Bewustwording ontstaat en (verzuim)gedrag verandert. Daarbij staat de dialoog tussen werkgever en werknemer centraal. Echt weten wat er speelt, waardoor je in staat bent om samen met de medewerker passende oplossingen te vinden.

De organisatie heeft een specialist in huis die tevens de leidinggevenden coacht bij hun rol als casemanager, zodat ze het op termijn zelf op kunnen pakken.

Praktisch, doelgericht en persoonlijk. Kan de verzuimbegeleiding binnen jouw organisatie wel een boost gebruiken? Neem dan contact op.